Projektna godina: izglasan rekordan proračun u povijesti Grada Đurđevca težak 134,5 mil. kuna


Utorak, 24. prosinca 2019.
Đurđevac preko projekta osigurao sredstva za gospodarstvo, poduzetništvo, razvoj infrastrukture, kulturu, sport, turizam i programe za poboljšanje socijalnih uvjeta:

Na jučerašnjoj 25. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su izglasali rekordan proračun u povijesti Grada Đurđevca koji iznosi 134,5 mil. kuna.

-U 2020. godini nastavljamo s provedbom EU projekata i prijavom na natječaje koje će raspisivati iz EU fondova. Novi proračun planiran je u do sada rekordnom iznosu od 134,5 mil. kuna, a najveći udio u proračunu, kao i prošle godine čine upravo EU i nacionalna sredstva, a odnose se na udjele sufinancirane u projektima- naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Najznačajniji rashodi su tako oni koji su povezani sa projektima za poboljšanje socijalnih uvjeta, prvenstveno za projekt gerontodomaćica koje već godinu dana pomažu našim najstarijim sugrađanima, produženi boravak u vrtiću i školi, izgradnju zgrade Mali princ, zbrinjavanje udomljene djece kroz projekt „Kuća osmijeha“, osigurana je besplatna prehrana za najpotrebitije učenike, obnovit će se i zgrada Gradske uprave u suradnji s Gradskim društvom osoba s invaliditetom grada Đurđevca u kojoj će se osigurati smještaj za 60 starijih osoba i osoba s invaliditetom. Grad je i partner na projektu Centra za socijalnu skrb iz kojeg će se izgraditi zgrada u dvorištu Centra za provedbu aktivnosti s djecom bez adekvatne roditeljske skrbi. Ukupna vrijednost svih socijalnih projekta iznosi oko 45 mil. kuna. Za poduzetništvo i gospodarstvo smo izdvojili 19 mil. kuna, a ove godine realiziran je i naš projekt Poduzetničkog inkubatora. U infrastrukturu će se uložiti oko 16 mil. kuna, a uredit će se okoliš oko zgrade Doma kulture, MUP-a, dogradit će se vrtić, uredit će se i izgraditi nove staze, asfaltirati će se nerazvrstane ceste, a dio je osiguran i za naš udio u Aglomeraciji. Potpisali smo i ugovore za prirodnu baštinu vrijedne 22 mil. kn. Osigurano je i 4 mil. kn za sport i razvoj sportske infrastrukture, u što je uključen i projekt izgradnje balon hale na ŠRC-u. Nastavljamo ulagati i podizati svijest o gospodarenju otpadom u iznosu od 2,2 mil. kn, a plan nam je izgradnja sortirnice i kompostišta. Moramo se pohvaliti i da je samo 1,25% proračuna predviđeno za plaće zaposlenika, jer je većina plaća zaposlenika sufinancirana upravo iz projekata. Dakle čeka nas još jedna izazovna godina, godina projekata - rekao je gradonačelnik.

Gradska vijećnica Dajana Milodanović je pohvalila donošenje proračune te se u ime sportaša zahvalila Gradu Đurđevcu, gradonačelniku i vijeću što je u novom proračunu predviđen veliki iznos za rad sportskih udruga i razvoj sportske infrastrukture na području Grada.

-Posebno su nam dragi projekti kojima se osiguravaju bolji uvjeti za život i rad u našem gradu i oni čine najznačajniji dio u proračunu iduće godine. Kako je naglasio gradonačelnik ukupna vrijednost socijalnih projekata u Đurđevcu iznosi 45 mil. kn. Značaj je tim veći jer nakon provedbe projekta kojim će se urediti zgrada gdje je trenutno smještena Gradska uprava, moći će se prenamijeniti u starački dom za oko 100 korisnika što je dovoljno da pokrije potrebe našeg područja. Ova je investicija najavljivana zadnjih 20 godina od svih političkih opcija, a sada će napokon biti i realizirana. Važno je naglasiti da su u Đurđevcu prijavljena čak 3 projekta u prvoj sekundi od raspisivanja natječaja po principu najbrži prst, a po prijavi su završili unutar prvih 50 projekata. Većina je zakasnila na prijavu, a natječaj je zatvoren odmah prvi dan zbog velikog broja prijava. Grad će biti vlasnik najznačajnije socijalne infrastrukture na visokom i kvalitetnom standardu namijenjene našim građanima- zaključio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

-I dalje nastavljamo raditi na pripremi nove projektne dokumentacije za nadolazeća razdoblja financiranja iz EU fondova kako bi se zadržao ovakav dinamičan nivo investicija i razvoja- zaključio je gradonačelnik.