Promjene Urbanističkog plana


Petak, 3. srpnja 2009.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07. i  38/09.) Grad Đurđevac objavljuje

OBAVIJEST
O POKRETANJU STAVLJANJA IZVAN SNAGE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA  ĐURĐEVCA I POKRETANJU IZRADE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA

         Grad Đurđevac pokrenuo je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „ Narodne novine „ broj 76/07. i 38/09. ) postupak izrade stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i postupak izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca .
         Razlog izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca je potreba za donošenjem nove strategije prostornog razvoja grada Đurđevca u narednih desetak godina. Postojeći Generalni urbanistički plan grada Đurđevca je donesen prije dvadesetak godina i njegova koncepcija ne odgovara suvremenim razvojnim procesima u prostoru.
         Prijedlozi za izradu  stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izradu Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca mogu se davati 30 dana od objave  na slijedeći način:

Tijela državne uprave, upravna tijela Koprivničko – križevačke županije, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Gradu Đurđevcu.

Građani, pravne osobe i udruge

-    upućivanjem Gradu pisanih zahtjeva i prijedloga.
Sve obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se pratiti na službenim web stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr ) te na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr ) na kojoj će biti anketni materijali.

NOSITELJ IZRADE:
GRAD ĐURĐEVAC