Radni sastanak: dogovoren nastavak konzervatorskih i restauratorskih radova na sanaciji istočnog bedema utvrde Stari grad


Četvrtak, 30. svibnja 2019.

Utvrda Stari grad zajedno sa svojim okolišem zadnjih godina dobiva sve više na značenju nakon kontinuirane obnove i provođenja konzervatorsko-resturatorskih radova.

Ove godine od strane Ministrstva kulture republike Hrvatske temeljem završenog natejčaja, Muzeju Grada Đurđevca za nastavak provođenja konzervatorsko-resturatorskih radova,odobreno je 120.000,00 kn, pa je temeljem navedenog u prostorima Grada Đurđevca danas održan sastanak na kojem je sudjelovao gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoja Jančija, predstavnik Konzervatorskog odjela iz Bjelovara - Milan Pezelj, pročelnik Krešimir Karlo, te predstavnici Grada Đurđevca pročelnik Dejana Đuda i voditelj odsjeka za nabavu Martin Mahović, te ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel.

Na sastanku je dogovoren nastavak radova na sanaciji istočnog bedema, te pripremne radnje za konzervatorsko-resturatorske radove na kamenoj plastici u veži, te ulazni portal kroz branič kulu.

Do sada je uz mnoštvo keramike otkriven i zanimljiv nalaz svoda i rešetke za odvod u bedemu. Nastavkom ovih radova i konačnom prezentacijom starih bedema i kule, Stari grad polako će dobiti obrise nekadašnjeg izgleda wasserburga, što je bilo i presudno za opstojnost i povijesni razvoj grada Đurđevca.