Radovi izvrsno prate zadanu dinamiku: u tijeku radovi na izgradnji kružnog toka u kvartu Peski, pripremljeni i novi projekti povećanja sigurnosti


Petak, 16. listopada 2020.

Podsjećamo da su od 16. rujna krenuli su radovi na rekonstrukciji raskrižja Grkinske ulice i Ulice Miroslava Krleže u Đurđevcu.

Ovaj je projekt prijavljen u suradnji sa Županijskom upravom za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, a cilj ovog projekta je povećanje sigurnosti u prometu s obzirom da je riječ o vrlo opasnom raskrižju.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,3 milijuna kuna, a s obzirom na to da se radi o spoju prometnica u nadležnosti Grada i Županijske uprave za ceste, Ministarstvo unutarnjih poslova projekt će sufinancirati sa 700 tis. kn, a preostali dio je osiguran u proračunu Grada i ŽUC-a.

Radovima je predviđena površinska rekonstrukcija raskrižja, odnosno uklonjen je postojeći asfalt i rubnjaci, te su izmješteni stupovi javne rasvjete. U tijeku je rekonstrukcija mreže oborinske odvodnje, izmještanje instalacija te priprema posteljice. Nakon što završe radovi na pripremi posteljice krenut će se sa postavom novih betonskih rubnjaka i asfaltiranjem.

-Izgradnjom kružnog toka značajno će se smanjit brzina prometovanja na spoju ovih dviju ulica te će se osigurati dodatna sigurnost pješacima i vozačima koji se uključuju u promet iz ulice Miroslava Krleže na Grkinsku ulicu. Radovi za sada izvrsno prate zadanu dinamiku izvođenja, te vjerujem da će kružni tok biti izgrađen u roku. Moram naglasiti da je ovo samo nastavak zajedničke suradnje sa ŽUC-om na projektima kojima se povećava sigurnost sudionika u prometu na našem području. Grad Đurđevac je već pripremio nove prijedloge za projekte povećanja sigurnosti na prometnicama za iduću godinu, te će se odraditi zajednički sastanak sa predstavnicima ŽUC-a i Policijske postaje Đurđevac kao bi iste prijavili na natječaje u najavi - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Obavještavaju se vozači da je zbog radova na raskrižju promet i dalje povremeno zatvoren te se regulira kroz obilazne pravce stoga molimo građane za razumijevanje i strpljenje. U zoni radova promet je omogućen samo za stanare i vozila gradilišta.