Raspisana mjera za subvencioniranje proizvodnje ljekovitog bilja


Petak, 27. listopada 2017.

Danas je objavljen javni poziv za mjeru iz Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2017. godinu, a koja se odnosni na potpore pravim i fizičkim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja se bave sadnjom ljekovitog bilja.

Ljekovito bilje nije tradicionalno sađeno na našem području te ljudi još nemaju iskustva s tim kulturama pa samim time nemaju povjerenja i hrabrosti saditi takvo bilje jer pretežito sade kukuruz i pšenicu. Prošle godine se tek nekoliko poljoprivrednika odlučilo na sadnju ljekovitog bilja, a prema interesu za ovu mjeru pouzdano znamo da se količina zasađenog ljekovito bilja u odnosu na prošlu godinu učetverostučila- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Za otkup ljekovitog bilja postoji velika potražnja, a naše tlo je pogodno za takve kulture, a ponajviše za polja kamilice.

Svrha ove mjere je povećanje proizvodnje ljekovitog bilja na području Grada Đurđevca, a subvencionira se proizvodnja ljekovitog bilja s 1.000 kuna/ha, a za ekološku proizvodnju država daje dodatne potpore.