Renesansa ulaganja u ustanove: novo lice, novi naziv Osnovne škole u Đurđevcu


Ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

Đurđevački gradski vijećnici donijeli su danas odluku o promjeni naziva Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

Novo ime škole bit će Osnovna škola Đurđevac, a gradonačelnik Hrvoje Janči još je prošlog tjedna istaknuo kako novom naličju škole odlično pristaje i novo ime te kako već duže vrijeme u školskom kolektivu postoji intencija za promjenom naziva.

– Ovim ulaganjima potpuno smo promijenili izgled škole i došla je  prilika da se promjeni i naziv. Školski odbor dao je prijedlog Gradskom vijeću da se škola zove po Gradu Đurđevcu – rekao je gradonačelnik Janči.

Nakon završetka energetske obnove u tijeku su završni radovi na dogradnji škole odnosno na opremanju dograđenih prostora. U sklopu projekta energetske obnove škole izgrađen je i lift čime je omogućeno olakšano kretanje i dostupnost svih prostorija škole učenicima i ostalim osobama s invaliditetom. Projektom dogradnje osigurao se dodatan prostor za nastavu čime su dobivene tri nove i potpuno opremljene učionice s kabinetima za kemiju, fiziku i biologiju. Projektom se izmjestila i knjižnica koja će se također useliti u novi prostor iznad dvorane, a u svom sastavu imat će i multimedijalnu dvoranu koju će moći koristiti svi učenici škole.

Zahvaljujući svim ovim projektima ostvareni su uvjeti čime je još prošle godine uvedena jednosmjenska nastava u školi.

-Ovime se završavaju ukupna ulaganja u školu od 10 milijuna kuna, a sredstva je osigurao Grad Đurđevac povlačenjem EU sredstava preko raspisanih natječaja i iz vlastitih prihoda. Naša škola ima pravo nositi naziv po svojem gradu- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči te je najavio novi projekt koji se odnosi na unutarnje uređenje cijele škole koji je trenutno u fazi projektiranja. Osim unutarnjeg uređenja matične zgrade škole u tijeku je i priprema projekta unutarnjeg uređenja zgrade Odjela za djecu s teškoćama te projekti energetskih obnova za sve zgrade područnih škola.

– Školski odbor je jednoglasno donio odluku, a grad kao osnivač želi i ima svoja prava da škola, koja je ovako vrijedna i prezentira naš grad. Kome smeta da se naša ustanova zove po gradu Đurđevcu? -upitao je vijećnike predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković i napomenuo kako promjena naziva škole nije ideološki motivirana, već je intencija da škola nosi naziv prema svom osnivaču.

Ime Grgura Karlovčana đurđevačka osnovna škola nosi od 1965. godine.

– Nije bitno kako se škola zove, bitno je da je renesansa u Đurđevcu, koja se tiče ulaganja u naše ustanove, najveća pravo u školskim i predškolskim ustanovama i opravdano je da škola u nazivu ima jasno iskazan naziv osnivača – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

Prijedlog je usvojen s većinom glasova za.