Roditelji osnovnoškolaca i srednjoškolaca mogu predati zahtjev za sufinanciranje knjiga


Petak, 2. rujna 2016.

Grad i ovoj novoj školskoj godini sufinancira nabavu udžbenika i radnih bilježnica za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. Do sada je predano 415 zahtjeva, te se pozivaju roditelji koji još nisu podnijeli zahtjev da isti popune i predaju na porti u zgradi Gradske uprave svaki radni dan od osam do 16 sati .