Roditelji osnovnoškolaca mogu predati zahtjev za sufinanciranje knjiga


Ponedjeljak, 24. kolovoza 2015.

Grad će i u novoj školskoj godini sufinancirati nabavu udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike Osnovne škole Grgura Karlovčana. Gradonačelnik Željko Lacković uputio je Gradskom vijeću prijedlog sufinanciranja, a roditelji mogu predati popunjeni zahtjev svaki radni dan od osam do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave. Nakon što Gradsko vijeće izglasa odluku o sufinanciranju građani će biti informirani o iznosima potpora koje neće biti manje od 300 kuna.