Roditelji srednjoškolaca, učenika Odjela za djecu s teškoćama i učenika PŠ Suha Katalena mogu predati zahtjev za sufinanciranje knjiga i radnih bilježnica


Srijeda, 14. kolovoza 2019.

Grad Đurđevac će i u ovoj školskoj godini pomoći roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.

–Već pet godina pomažemo roditeljima sufinanciranjem udžbenika. U proračunu za ovu godinu osigurali smo 500.000,00 kuna za nabavu udžbenika za srednjoškolce te radnih bilježnica i radnih materijala za osnovnoškolce. Nadovezali smo se na odluku Vlade koja u punom iznosu financira nabavu kompleta udžbenika za osnovnoškolce, Grad Đurđevac će u cijelosti financirati nabavu radnih bilježnica i radnih materijala (likovna mapa i pribor za tehničku kulturu) za sve osnovnoškolce što po učeniku iznosi oko 600 kuna – rekao je gradonačelnik Janči.

-Ove godine osigurali smo više sredstva i za naše srednjoškolce te smo sufinancirani iznos za nabavu udžbenika povećali sa 300 kuna na 500 kuna. I ove godine se sufinancira nabava školskog pribora za sve učenike Odjela za djecu s teškoćama te smo i za njih predvidjeli veći iznos sufinanciranja sa dosadašnjih 300 kuna na 500 kuna- naglasio je gradonačelnik te je dodao kako je Grad prepoznao važnost ulaganja u školstvo i znanje jer naša su djeca budućnost ovoga grada.

Udžbenici, radne bilježnice i radni materijali učenike Osnovne škole u Đurđevcu dočekat će u školi na klupama tako da podsjećamo roditelje da ne moraju posebno naručivati radne bilježnice i materijale već će ih nabaviti Grad Đurđevac.

Roditelje srednjoškolca i učenika polaznika Odjela za djecu s teškoćama molimo do podnesu zahtjeve za sufinanciranje u nabave udžbenika i radnih materijala.

Pozivamo i sve roditelje djece koja polaze Područnu školu Suha Katalena da popune poseban zahtjev za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala s obzirom da ova područna škola ne pripada matičnoj školi u Đurđevcu.

Roditelji mogu predati popunjeni zahtjev uz priložene račune za radne bilježnice, dokaze o prebivalištu oba roditelja i presliku tekućeg računa svaki radni dan od 8 do 16 sati na porti u zgradi Gradske uprave.

Zahtjevi se nalaze u nastavku teksta: