Sadnja živice duž Ulice grada Vukovara


Četvrtak, 1. prosinca 2016.

Počela je sadnja živice duž Ulice grada Vukovara od semafora do raskrižja s Kolodvorskom ulicom koja će kad poraste činiti prirodnu ogradu koja će dijeliti stazu od kolnika. Posaditi će se 300 komada živice koja je uzgojena u đurđevačkom rasadniku.

Ovo je samo nastavak uređenja javnih površina biljkama iz rasadnika, a planiraju se urediti i dječja igrališta u gradu.