Šareni kotač: prijavljen projekt produženog boravka za učenike romske nacionalne manjine


Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.

Grad Đurđevac je u partnerstvu sa Osnovnom školom Grgura Karlovčana prijavio projekt Šareni kotač kojim će se organizirati produženi boravak za 27 učenika pripadnike romske nacionalne manjine.

Projektom bi se zaposlila tri nova učitelja, dva romska pomagača, te jedna kuharica. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 662.378,00 kuna dok bi se projekt u cijelosti financirao iz Europskog socijalnog fonda.

Organiziranjem produženog boravka želi se pružiti potpora učenju hrvatskog jezika te obrazovanju djece romske nacionalne manjine što je preduvjet za uspješan završetak školovanja, te podizanje zaposlenosti kod romske manjine.

Budući da je najveći problem nepoznavanje hrvatskog jezika, neophodan je rad u manjim grupama uz angažirane romske pomagače koji će pomagati učiteljima u prevladavanju jezičnih barijera. Dodatna aktivnost za učitelje će biti i učenje osnova romskog – bajaškog jezika

Budući da je nastava jednosmjenska, produženi boravak će se provoditi u učionicama nižih razreda, a djeci će se omogućiti slobodno vrijeme u kojem će se odmoriti te igrati s prijateljima, pogledati crtić ili pročitati priču, stoga će se za te učionice nabaviti novi namještaj i oprema.

Kroz produženi boravak učenicima će biti pružena pomoć i podrška u učenju i pisanju zadaće, ali će i stjecati zdrave prehrambene navike kroz osigurani topli obrok u školi.