Sastanak za asfaltiranje goričkih puteva u Belevinama


Utorak, 17. siječnja 2017.

Pozivaju se svi vinogradari s područja Belevina da u nedjelju, 22. siječnja u 12,00 sati dođu kod prvog raskrižja do table Belevine na dogovor oko asfaltiranja te dionice.

Sastanak je organiziran da se utvrdi koliko je vlasnika klijeti zainteresiranih za asfaltiranje te dionice, a Grad će ući u realizaciju projekta ukoliko vlasnici uspiju osigurati 50% sufinanciranja za asfalterske radove kako bi se u cijelosti riješio problem oštećenih goričkih puteva.

Do sada se u sufinanciranje uključilo oko 200 vinogradara i poljoprivrednika, a asfaltirani su gorički putevi Staro selo, Mičetinac predio Pesji rep, Klen i prilaz groblju u Čepelovcu te dionica Crni Jezuš- Mičetinac u ukupnoj dužini od 4.800 m, te su potpisani ugovori i za dionice Crni Jezuš- Repetitor i Crni Jezuš- D43 u ukupnoj dužini 3.700 m.