Savjet za zaštitu potrošača


Srijeda, 27. studenoga 2013.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca je savjetodavno tijelo gradonačelnika kada daje prethodnu suglasnost na promjene cijena komunalnih usluga definiranih člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.).

Pozivaju se zainteresirani građani koji žele sudjelovati u radu Savjeta za zaštitu potrošača da se jave na adresu grad@djurdjevac.hr sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona/mobitela i e-mail) i motivacijskim pismom za sudjelovanje u radu Savjeta.