Zatvorena savjetovanjaNacrt Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA i CJENIK SKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA U ĐURĐEVCU


Nacrt Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu


Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca (23.05.2018.- 6.6.2018.)


Energetska obnova Odjela zadjecu s teškoćama


Energetska obnova Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac


Plan gospodarenja otpadom


Naplata parkiranja


Odluka o pružanju ugostiteljskih usluga na području Grada Đurđevca