SAZIV 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Petak, 7. rujna 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-02/
URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-1
Đurđevac, 6. rujna 2012.

    Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i  članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09.),

S A Z I V A M

28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 11. rujna (utorak) 2012. godine u 16,00 sati
    Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
    Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :       1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.
    2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora za izvođenje radova na adaptaciji utvrde Stari grad Đurđevac – građevinski radovi na konsolidaciji svodova i zidova.
    4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2011./2012. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    8. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, s prijedlogom Zaključka.
    9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesece lipanj  i srpanj 2012. godine.
   10. Donošenje Plana zaštite od požara Grada Đurđevca.
   11. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca trgovačkom društvu HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar.
   12. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 2012. godinu.
   13. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za upravljanje, održavanje i naplatu parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca.
   14. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Đurđevca (Republika Hrvatska) i Občine Lendava (Republika Slovenija).
   15. Pitanja članova Gradskog vijeća.

    Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.       DOSTAVITI:
1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b,
2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50,
4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14,
5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4,
6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1,
9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20,
10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41,
11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89,
12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9,
13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15,
14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13,
15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49,
16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G.    
      Kovačića 29,
18. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac,
19. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac,
20. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
21. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac, 
22. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a,
23. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
24. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83,
25. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45,
26. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
27. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
28. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
29. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
30. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
31. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno       gspodarstvo,
32. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
      Severovačka 22, Đurđevac,
33. Gradska knjižnica Đurđevac,
34. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
35. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
36. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
37. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
38.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
39. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
40. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
41. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
42. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
43. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
44. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
45. Računovodstvo,
46. Pismohrana.