Saziv 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Petak, 12. listopada 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-02/16
URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-1
Đurđevac, 12. listopada 2012.

    Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i  članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09.),

S A Z I V A M

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan

17. listopada  (srijeda) 2012. godine u 16,00 sati

    Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.
    Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

    1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.
    2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
II.  Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za osnivanje novog trgovačkog društva.
4. Razmatranje dopisa Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac u svezi preuzimanja prirodnog plina s plinsko-naftnog polja „Ferdinandovac“.
5. Informacija o stanju gospodarstva u Gradu Đurđevcu.
    6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - organiziranje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja uginulih  pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba.
7. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
    8. Pitanja članova Gradskog vijeća.

    Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

DOSTAVITI:
1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b,
2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2,
3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50,
4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14,
5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4,
6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12,
7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34,
8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1,
9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20,
10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41,
11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89,
12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9,
13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15,
14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13,
15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49,
16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje,
17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G.    
      Kovačića 29,
18. Krunoslav Karas – načelnik Policijske postaje Đurđevac,
19. Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje KKŽ
20. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac,
21. Dražen Mesić, direktor Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac,
22. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a,
23. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16,
24. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83,
25. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45,
26. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54,
27. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9,
28. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca,
29. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode,
30. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj,
31. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno       gspodarstvo,
32. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,
      Severovačka 22, Đurđevac,
33. Gradska knjižnica Đurđevac,
34. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17,
35. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica,
36. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica,
37. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica,
38.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7,
39. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22,
40. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica,
41. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica
42. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac,
43. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica,
44. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a,
45. Računovodstvo,
46. Pismohrana.