Sigurno unatoč snijegu


Nedjelja, 26. siječnja 2014.

Gradske komunalne službe uspješno su odradile posao uklanjanja snijega s gradskih javnih cesta i površina, a ove godine uspostavljena je i koordinacija u čišćenju prometnica s nadležnom službom ŽUC-a na spojnim dionicama. Gradska uprava zahvaljuje i građanima koji su u kratkom vremenu osigurali sigurno korištenje pješačkih površina ispred svojih stambenih i poslovnih objekata.