Širokopojasni internet prošao prvu provjeru


Petak, 31. ožujka 2017.

Grad Đurđevac je dobio potvrdu HAKOM-a da je provedena preliminarna provjera nacrta plana širokopojasnog interneta za Grad Đurđevac i susjedne općine s kojima Grad ima potpisan Sporazum o razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta.

Prva faza projekta je bila izrada Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, a u uskoro će biti otvorena javna rasprava vezana uz usvajanje konačnog plana.

To je infrastruktura 21. stoljeća koja omogućava razvoj poduzetničkih zona, poduzetništva i obrtništva, omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Razvoj širokopojasnog interneta povećati će brzinu interneta što je ključni faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, svih vrsta pružanja usluga ‘na daljinu’, te je preduvjet za uključenje građana u informacijsko društvo.

Grad Đurđevac će kao nositelj provedbe projekta za područje đurđevačke Podravine aplicirati na natječaje resornih ministarstava, a kasnije i prema fondovima EU.