3. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Petak, 17. srpnja 2009.
Dana 23. srpnja (četvrtak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2008. godinu, Programa rada i financijskog plana za 2009. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu, Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
 5. Donošenje Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije.
 6. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
 7. Donošenje Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
 8. Donošenje Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Đurđevca.
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama – Plin d.o.o. Đurđevac za prolongiranje otplate kratkoročnog revolving-kredita.
 15. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., vr
Zapisnik 3. sjednice