Školska shema: osiguran dodatan obrok svježeg voća i povrća te mliječnih proizvoda za male školarce


Utorak, 12. studenoga 2019.

Grad Đurđevac i Osnovna škola Đurđevac i ove godine provode projekt Školske sheme, a osigurano je oko 47.000,00 kuna za dodatan obrok svježeg voća i povrća te mliječnih proizvoda za male školarce.

U okviru projekta Školske sheme učenicima se jednom tjedno kao zaseban obrok, neovisno od redovnog obroka u okviru školske prehrane ponudi voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi.

Raspodjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda započela je 15. listopada 2019. godine.

Ovaj program je nastavak istog programa od prošle školske godine preko kojeg 680 učenika matične osnovne škole i područnih škola jedan dan u tjednu mogu besplatno konzumirati voće, povrće te jedan dan u tjednu mlijeko i mliječne proizvode.

Omogućavanjem dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda školskoj djeci nastoje se promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Također se nastoje oblikovati prehrambene navike djece u cilju ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli.

Osnovna škola Đurđevac planira se prijaviti i za provedbu prateće mjere edukacije i kušanja voća.