Sošice: otkrivena vrijedna baština koja će proširiti priču o Đurđevcu


Srijeda, 23. kolovoza 2017.

Nadomak Đurđevca, na skretanju prema Mičetincu, pri kraju su arheološka iskopavanja na lokalitetu Sošice, a radove je obišao i gradonačelnik Hrvoje Janči. Arheološka iskapanja su počela još prošle godine, a ovo je samo nastavak istraživanja kojemu je cilj spoznati arheološki karakter i potencijal lokaliteta.

Gradonačelnik se ovom prilikom upoznao s vrijednim nalazima koji otkrivaju novu priču o Đurđevcu, a s Robertom Čiminom, ravnateljem Muzeja grada Koprivnice razgovarao je oko zajedničke suradnje na daljnjim istraživanjima i prezentaciji ove vrijedne baštine koja će trebati smještaj po dovršetku potrebnih arheoloških istraživanja.

Prošlogodišnjim iskopavanjima dokumentirano je nekoliko građevinskih faza crkve sv. Jurja i istražena je polovina gotičke crkve iz 15. stoljeća, te barokni zvonik. Riječ je o drugoj  fazi koja se nastavlja na prošlogodišnja arheološka iskopavanja kojima se istražuje srednjovjekovni sakralni objekt s više građevinskih faza, a oko kojeg se razvilo poveće srednjovjekovno naselje.

S radovima se planira nastaviti i u budućnosti kako bi se u dogledno vrijeme moglo pristupiti prezentaciji lokaliteta i spoznavanju okolnosti nastanka srednjovjekovnog Đurđevca te povezivanje tog položaja sa Starim gradom u neraskidivu povijesnu cjelinu.