Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca: preporuke za starije osobe, osobe sa simptomima koronavirusa i u samoizolaciji


Srijeda, 18. ožujka 2020.

U Đurđevcu je danas održana još jedna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Đurđevca na kojoj se raspravljalo o trenutnoj situaciji kao i mjerama koje je potrebno poduzeti ili su već poduzete, a u svrhu sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom.

Sastankom je predsjedala načelnica stožera Kristina Benko Markovica, a o trenutnoj situaciji govorili su i načelnik PU Marijan Slaviček, zamjenik načelnice Stožera Matija Markešić te članovi Dražen Magdić, Ivan Kramarić, Dragutin Pavlović te Franjo Huđek.

Na sastanku, na kojem je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuto je kako je na jučerašnjoj sjednici Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije dana informacija da na području naše županije nema zaraženih, no da je nekoliko osoba u samoizolaciji. Organiziran je smještaj – karantena za vozače kamiona. Za područje Grada Đurđevca informacije će se prenositi putem Podravskog radija.

Načelnik PU Marijan Slaviček naveo je da po prijavi, policija provjerava da li je osobi određena samoizolacija i ako jeste izlaze na teren.

-Na području Grada Đurđevca imamo preko 400 građana starijih od 65 godina. Većina ne žive sami, a njih 135 pokriveno je s uslugom i pomoći gerontodomaćica. Provjerit ćemo još situaciju u prigradskim naseljima. U Gradu Đurđevcu pridržavamo se svih mjera koje je Nacionalni Stožer civilne zapštite propisao. Ako trebate informacije o korona virusu otvoren je i novi nacionalni broj 113 koji će biti na raspolaganju svima 24 sata dnevno- rekao je gradonačelnik Janči.

Stožer civilne zaštite Grada Đurđevca pohvaljuje sve građane koji se pridržavaju propisanih mjera zaštite kao i mjera samoizolacije naložene od strane nadležnih tijela. Pozivaju se svi građani kojima je naložena samoizolacija da se strogo pridržavaju uputa koje su im dane. Apelira se da građani odgode sva putovanja te da pacijenti ne dolaze u izdvojenu ordinaciju i ambulante primarne zdravstvene zaštite (ambulante obiteljske medicine) osim, ako se ne radi o hitnim slučajevima.

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom građani se mogu obratiti epidemiolozima u Koprivničko-križevačkoj županiji koji su dostupni radnim danom od 7 do 15 sati na broj telefona 048/681-401 ili 048/655-121, a poslije 15 sati, vikendom i blagdanom na broj pripravnog epidemiologa 098 592 215.

Za starije osobe je izdana preporuka da ograniče svoje kretanje, obzirom da spadaju u rizičnu skupinu i da za vrijeme ove pandemije, ne izlaze bez prijeke potrebe. Moli se obitelj, rodbina, susjedi i prijatelji da vode računa o takvim osobama te im pruže pomoć kada je u pitanju nabavka lijekova ili osnovnih namirnica.

Sumnje na kršenje propisane mjere samoizolacije građani mogu javiti Policijskoj postaji Đurđevac na broj telefona 048/656-739.

U nastavku možete naći preporuke za starije i kronične bolesnike, mjere samoizolacije za one kojima je propisana:

Foto: arhiva djurdjevac.hr