Stožer civilne zaštite RH: ograničava se radno vrijeme barova do 24 sata


Ponedjeljak, 17. kolovoza 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz kategorije "barovi" kojom je radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odredio da radno vrijeme tih objekata može biti najduže do 24 sata.

Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije “Barovi” (noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar i sl.)u trajanju od 10 dana; Klasa: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-112; od 13. kolovoza 2020., odnosi se i na caffe barove i druge ugostiteljske objekte u sklopu benzinskih postaja.