Stručno osposobljavanje u Gradskoj upravi


Utorak, 14. siječnja 2014.

Grad Đurđevac u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodit će prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Grad je izradio Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu u 2014. godini u kojem se planira prijam 17 osoba.

HZZ će tijekom sutrašnjeg dana, na svojim stranicama objaviti Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje s opisom stručnih karakteristikama koje moraju ispunjavati pojedini kandidati.

Ponovno se pozivaju svi zainteresirani za podnošenje zahtjeva HZZ-u, uključujući i zainteresirane volontere koji su se sa svojim životopisima prijavili u Gradsku upravu nakon objavljenog poziva na stranicama Grada 17. listopada.