Sudjelujte u izradi vizualnog identiteta za 51. Picokijadu


Srijeda, 20. veljače 2019.

Turistička zajednica Grada Đurđevca raspisala je Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta za 51. Picokijadu sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim online i offline promidžbenim materijalima.

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske, a natjecatelj se može natjecati s više prijedloga. Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo većinom glasova, a odluku će donijeti najkasnije do 1. travnja 2019. godine.

Za odabrani vizualni identitet Natjecatelju se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu 3.000,00 kuna.

Prijedloge je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. ožujka 2019. preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac s naznakom:

„NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR VIZUALNOG IDENTITETA 51. PICOKIJADE“

Radovi dostavljeni nakon roka i/li koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti razmatrani.

Cjelokupni tekst javnog natječaja nalazi se u nastavku teksta: