Sufinanciranje izgradnje javne infrastrukture- proširenje prava na oslobođenje


Srijeda, 30. studenoga 2016.

Na sjednici Gradskoga vijeća donesena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi gdje se proširuju prava na oslobođenje za sufinanciranje izgradnje javne infrastrukture.

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je da u slučaju ukidanja komunalne naknade i uvođenja poreza na nekretnine, svi vlasnici nekretnina s područja grada koji financiraju ili sufinanciraju izgradnju komunalne infrastrukture kao što je asfaltiranje vinogradarskih puteva i kolnih prilaza, ovime dobivaju dodatnu zaštitu da će njihove uplate biti proknjižene na ime budućih davanja poreza na nekretnine.

Ujedno se pozivaju svi vlasnici klijeti da izvrše uplatu za asfaltiranje vinogradarskih puteva.