Sufinanciranje označavanja pasa mikročipom i sterilizacija ženskih pasa


Nedjelja, 12. veljače 2017.

Grad Đurđevac i ove godine u 50%-tnom iznosu sufinancira označavanje pasa mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u gradu Đurđevcu.

Za označavanje pasa mikročipom odobrava se 46,11 kuna po psu, dok se za sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25 kuna po psu. U 2016. godini Grad je čipiranje i sterilizaciju ženskih pasa sufinancirao u ukupnom iznosu od 7.000 kuna.

Cilj je potaknuti vlasnike pasa da u što većem broju koriste metodu mikročipiranja, koja je sigurna, jednokratna i doživotna metoda označavanja životinja, te  da brinu o reprodukciji svojih kućnih ljubimaca.

Metodom sterilizacije se  uspostavlja kontrola populacije pasa, a učinkovito doprinosi kontroli i smanjenju broja napuštenih i izgubljenih životinja

Sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.