Sve manje nezaposlenih na području grada


Petak, 7. listopada 2016.

S današnjim danom na području Grada u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostavi Đurđevac, prijavljena je 371 nezaposlena osoba. Grad koristi brojne mjere HZZ kako bi zaposlio što više ljudi, a trenutno zapošljava 75 ljudi na javnim radovima, 10 žena zaposlenih kao pomoćne radnice u kući za starije osobe, 5 pomoćnika u nastavi i oko 25 osoba na stručnom osposobljavanju.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom rujna proveo programe osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova krojača/šivača, mesara i voćara, a već idući tjedan se kreće sa provedbom programa osposobljavanja gerontodomaćica, pomoćnika u nastavi i tesara. Do kraja listopada planiran je početak nastave za osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova armirača i zidara, te vozača D kategorije.

Putem programa osposobljavanja i usavršavanja nastoji se nezaposlene osobe usmjeriti  da postanu konkurentne na otvorenom tržištu rada u svrhu povećanje razine zaposlenosti i usklađivanja kvalifikacija s potrebama na lokalnom tržištu.

Pozivaju se nezaposlene osobe zainteresirane za navedena osposobljavanja da se jave svojem savjetniku za zapošljavanje koji će ih detaljnije informirati.