U Dječjem vrtiću Maslačak počinju upisi djece u Malu školu


Utorak, 8. rujna 2020.

Dječji vrtić Maslačak obavještava roditelje/skrbnike djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program Predškole ( „Mala škola“ ) u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac odvijati u razdoblju 07.09.2020.-21.09.2020. godine.

Obrazac/zahtjev za upis možete preuzeti u nastavku teksta:

Zahtjev  za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac s naznakom – „za upis u malu školu“. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju.

  • RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE DJECE UPISANE U PROGRAM PREDŠKOLE BITI ĆE DANA 28.09.2020.GODINE – PONEDJELJAK  U 16:30 SATI.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis (preuzeti na web stranici dječjeg vrtića)
2. Preslika rodnog lista djeteta
3. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
4. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu
predškolskog djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 01.10.2020.godine).

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC