Uspješno završena prva faza projekta Maslačak za sve


Srijeda, 24. ožujka 2021.

Dječji vrtić Maslačak ovog tjedna završio je provedbu projekta Maslačak za sve. Projekt je proveden u razdoblju od 30 mjeseci, a bio je  baziran na unaprjeđenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Provedbom projekta kroz niz mjera i aktivnosti usklađen je poslovni i obiteljski dio života obitelji koje imaju djecu uključenu u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unaprijeđeno je 5 postojećih i uvedeno 6 novih kraćih programa programa te je produljen rad dječjeg vrtića. Novi i poboljšani programi su za sve polaznike tokom provedbe projekta bili besplatni, a ukupno ih je polazilo 120 djece.

Provedeno je stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih suradnika i kuhara na području predškolskog odgoja, emocionalnog pristupa i podršci najranijem razvoju djeteta, te je zaposleno 10 novih osoba.

Planirane aktivnosti u okviru projekta započele su u prosincu 2018. godine, a projekt u potpunosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem kojeg su dječjem vrtiću dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 5.134.761,20 kuna.

- Ovime je završila prva faza projekta unaprjeđenja edukativnih sadržaja za naše najmlađe kao i poboljšanja svih materijalnih uvjeta u vrtiću. Druga faza projekta uspješno je prijavljena te je prošla prvu stepenicu provjere. Kako bi nam djeca bila kasnije uspješna u školi, ali i u životu s njima treba kvalitetno raditi od najranije dobi, a upravo to postižemo provedbom ovakvih projekata financiranim iz europskih sredstava - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.