U prvih pet mjeseci građani odvojenim sakupljanjem otpada prikupili 49 tona papira i plastike


Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. od studenog 2016. godine počele su sa provedbom projekta odvojenog sakupljanja papira i plastike u kućanstvima. Pored zelenih otoka ovim projektom je građanima omogućeno izdvajanje korisnog otpada putem plastičnih vreća.

Projekt je obuhvatio oko 1.700 obiteljskih kućanstva, a svako domaćinstvo je dobilo 6 žutih i 6 plavih besplatnih vreća za odvojeno skupljanje s letkom koji educira građane o prednostima odvojenog sakupljanja otpada. Putem vrećica je u 2017. godini ukupno prikupljeno 39,6 tona odvojenog otpada, a nakon pozitivnih rezultata Komunalne usluge nastavle su s ovim novim načinom odvojenog skupljanja papira i plastike, te su proširile projekt i na prigradska naselja grada Đurđevca.

U prvih pet mjeseca ove godine građani su odvojili 21 tonu odvojenog otpada putem plastičnih vreća, a putem zelenih otoka prikupljeno je 20 tona papira i 8 tona plastike. Ovom prilikom molimo građane da u vreće i zelene otoke odlažu papir i plastiku, a ne miješani komunalni otpad, hranu, opasni otpad (ambalaža od boja, lakova, kemikalija) i sl.

Odvoz odvojeno skupljenog otpada organiziran je jednom mjesečno, a svako domaćinstvo može podići pakete besplatnih vreća za odvojeno sakupljanje otpada.

Grad u suradnji s okolnim općinama uskoro kreće i u provedbu projekta Održive misli kojim su planirane brojne edukativne aktivnosti s ciljem izgradnja svijesti kod stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i Grad Đurđevac zahvaljuju svim savjesnim građanima na dosadašnjem trudu u odvajanju otpada, te se nadamo povećanju količina odvojenog otpada.