U suradnji s vinogradarima asfaltiran gorički put Mali kostanj-Vidikovac


Ponedjeljak, 28. kolovoza 2017.

Ovaj tjedan završeno je asfaltiranje goričkog puta Mali kostanj - Vidikovac u dužini od oko 600 metara po već uhodanom modelu sufinanciranja asfaltiranju goričkih puteva i to na način da dio od 50% troškova asfaltiranja snose vlasnici klijeti, a Grad Đurđevac podmiruje troškove pripreme terena i 50% troškova asfaltiranja.

U sufinanciranje su se uključili brojni vinogradari i poljoprivrednici, te im se za njihov udio u financiranju umanjila obveza za komunalnu naknadu ili druga davanja prema Gradu.

O povezivanju goričkih puteva na području grada se govorilo godinama, a sada je to učinjeno. Vinogradari su složni da se njihovo ulaganje u asfaltiranje višestruko isplatilo, te se sve češće i sami odlučuju i na ekološki prihvatljiviji prijevoz do svojih klijeti- biciklom.

Goričke puteve ne koriste samo brojni vinogradari i poljoprivrednici već i rekreativci, biciklisti, te zaljubljenici u prirodu, a asfaltirani put će olakšati i dolazak organiziranih tura autobusima do brojnih vinarija.