U tijeku je asfaltiranje goričkih puteva


Utorak, 13. prosinca 2016.

U tijeku je asfaltiranje goričkih puteva, a asfaltiraju se dionice Budrovac- Staro selo, Mičetinac predio Pesj rep i u Čepelovcu prilaz groblju, a radovi na ovim dionicama trebali bi završiti do 15. prosinca.

Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi omogućila je da vlasnici klijeti sudjeluju u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima. Prema usvojenom modelu Grad  zajedno s vlasnicima klijeti sudjeluje u asfaltiranju navedenih dionica i to po modelu pola troškova na teret gradskog proračuna, a druga polovica na teret zainteresiranih vlasnika kojima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

U sklopu projekta Aglomeracije asfaltira se i staza u Budrovcu dužine 1.310 m i širine 1,5 m.