Obnova tornja na crkvi u Mičetincu


Ponedjeljak, 29. kolovoza 2016.

Nakon što je prošle godine zbog lošeg stanja i dotrajalosti završena obnova i postavljanje krovišta na crkvi u Mičetincu za što je Grad  osigurao potreban materijal u vrijednost 15.000 kuna, sada se obnavlja i toranj crkve. U tijeku su radovi zamjene drvene konstrukcije na tornju crkve, a postavit će se i novi limeni krov dok je Grad i ovoga puta financirao nabavu potrebnog materijala.

Ova obnova je nastavak sufinanciranja radova na crkvama i kapelama koje provodi Grad. Prošle je godine Grad sufinancirao obnovu kapele u Budrovcu, a ove godine je zamijenjen oštećeni lim na krovištu Crkve sv. Jurja i uređuje se unutrašnjosti kapelice u Čepelovcu.