U tijeku opremanje i izgradnja Reciklažnog dvorišta


Utorak, 19. siječnja 2016.

I dalje su u tijeku radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Peski. Do sad su napravljeni zemljani radovi, iskopi za infrastrukturne cjevovode i temelji za predviđene objekte – nadstrešnicu i radionicu. U sljedećoj fazi radova planiraju se postaviti čelične konstrukcije planiranih objekata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,46 mil. kuna, a projekt je sufinanciran sa 80% sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok će preostali dio sredstava financirati Grad.

Radovi su počeli u studenom, a trebali bi završiti sredinom ožujka. Završetkom radova građani će moći donositi otpad te ga pravilno odvajati, nakon čega će se sav prikupljeni otpad predavati na zbrinjavanje i reciklažu.