U tijeku radovi oko Staroga grada


Petak, 18. studenoga 2016.

I dalje traju radovi oko utvrde Staroga grada. U tijeku su arheološko – prezentacijski radovi na istočnom bedemu koji je po prvi puta otvoren, a nekada je bio prekriven kuglanom i pozornicom.

U sklopu ovih radova istočni bedem će biti i adekvatno prezentiran sa kulom i ostatkom južnog bedema, a ovih dana započeli su i zidarski radovi na rekonstrukciji bedema. Navedene radove sufinancira Ministarstvo kulture sa 190.000 kuna.

Na drvenom bedemu u tijeku su radovi na pokrivanju krovišta kule, te bojanja vanjskog dijela bedema.

Završeni su radovi na asfaltiranju parkirališta za posjetitelje pokraj istočnog bedema, te je asfaltirana odvojak Starogradske ulice od mosta do utvrde.

Završetak svih radova planiran je krajem studenoga.