U tijeku su radovi na pripremi terena za asfaltiranje na Belevinama


Četvrtak, 3. kolovoza 2017.

Nakon završetka radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na predjelu Malog i Velikog Kostanja, goričkih puteva Staro selo, Mičetinac predio Pesji rep, Klen i prilaz groblju u Čepelovcu, započeli su radovi na pripremi terena za asfaltiranje nerazvrstane ceste na području Belevina dugoj oko 1,5 kilometara. Nanosi se sloj šljunka, te se poravnava teren kako bi se tokom idućeg tjedna moglo pristupiti asfaltiranju.

Prema usvojenom modelu Grad zajedno s vlasnicima klijeti sudjeluje u asfaltiranju goričkih puteva i to po modelu da će vlasnici klijeti snositi 50% troškova asfaltiranja, a Grad Đurđevac će podmiriti troškove pripreme terena i 50% troškova asfaltiranja. Vlasnicima klijeti će se za njihov udio u financiranju izraditi obračun i umanjiti obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu. U sufinanciranje se uključilo oko 40 vinogradara i poljoprivrednika. Ukupna cijena investicije iznosi oko 430 tisuća kuna, a vlasnici klijeti sudjeluju sa iznosom od oko 140 tisuća kuna.

Ova investicija i projekt će olakšati dolazak vinogradara i organiziranih tura autobusima do brojnih vinarija, ali će i potaknuti vinogradare da razvijaju svoju ponudu, te se možda odluče za pružanje smještaja u svojim klijetima u prirodi što u zadnje vrijeme privlači sve veći broj gostiju.