Ugašen požar nastao nepažnjom građana: vatrogasci upozoravaju na opasnost spaljivanja korova na otvorenom


Petak, 1. ožujka 2019.

Obavještavaju se građani da je tijekom jučerašnjeg dana došlo do požara na livadama u Škurdijevoj ulici u Đurđevcu koji je do poslijepodnevnih sati ugašen intervencijom JVP-a Đurđevac i okolnih DVD-a. Požarište su i tijekom noći nadzirali vatrogasci.

Požar je nastao na otvorenom zbog spaljivanja korova, te se proširio pod utjecajem vjetra i zahvatio je suhu travu na predjelu prema servisnoj cesti INA-e i Starome gradu. Odmah po prijavi izašle su tri vatrogasne ekipe i lokalizirale požar.

Iz Javne vatrogasne postrojbe upozoravaju poljoprivrednike i građane da je nakon čišćenja potrebno prikupljeni materijal zbrinuti na siguran način.

Upozoravamo građane da je loženje vatre na otvorenom bez nadzora i loženje vatre u šumama i u blizini šuma vrlo opasno za proširenje požara na druge površine. Najčešći uzroci su upravo nekontrolirana spaljivanja biljnih ostataka.

Apeliramo na građane da biljne i šumske ostatke nastoje zbrinuti na sljedeći način: kompostiranjem, zaoravanjem, odvozom na deponij smeća, a ako je to nemoguće na spomenute načine onda da to obave spaljivanjem na siguran način i stalan nadzor za vrijeme i poslije spaljivanja kako se vatra ne bi nekontrolirano proširila.

Na otvorenom prostoru unutar trgovačkih društava i naseljima, kao i na udaljenosti manjoj od 200 metara od naselja, građevina, strnih i drugih žitarica te šuma, loženje otvorene vatre u većem obimu nije dozvoljeno. Loženje otvorene vatre u svrhu spaljivanja može obavljati samo punoljetna osoba u vrijeme kad nema vjetra i kad su poduzete sve mjere zaštite za sprječavanje širenja požara na okolinu.

Ako ste neposredni svjedoci nastanka požara ili nekontroliranog spaljivanja bez nadzora koji bi se mogao proširiti, dužni ste javiti događaj na telefon broj 193 ili po mogućnosti pristupiti gašenju.

Zahvaljujemo se svim djelatnicima JVP Đurđevac na brzoj intervenciji i uspješnom lokaliziranju požara čime je izbjegnut nastanak veće štete.

Foto: djurdjevac.hr, zadnje dvije fotografije u galeriji: Robert Rodman