Uključi se u kreiranje programa i sadržaja za mlade: raspisan je poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca


Srijeda, 20. siječnja 2021.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisalo je Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca i njihovih zamjenika.

Savjet mladih Grada Đurđevca, osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Đurđevca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u na području grada Đurđevca.

Kandidate za Savjet mladih i njihove zamjenike mogu predlagati: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kandidati mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Đurđevca, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

-Upravo su članovi Savjeta mladih ti koji će promišljati o tome kako sadržajno obogatiti život mladih u Đurđevcu i našim prigradskim naseljima te će u svojim zamislima i inicijativama imati svu podršku Grada i gradskih stručnih službi. Cilj je da se i što više mladih uključi u kreiranje programa za gradske manifestacije, u organizaciju predstava, tribina i drugih programa- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Prijedlozi kandidata s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili putem pošte na navedenu adresu u roku od 14 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr. Detalje Javnog poziva možete pronaći na poveznici u nastavku teksta: