Ulica Ferde Rusana dobila novi asfalt


Srijeda, 30. studenoga 2016.

Nakon što su završili radovi na pripremi posteljice u svrhu sanacije dotrajalog kolnika u Ulici Ferde Rusana završeni su i radovi sanacije oštećenja i presvlačenje čitave prometne površine novim asfaltom.

Cesta je široka 2,5 metra i dugačka oko 195 metara, a u sljedećoj fazi radova uz cestu se planiraju urediti bankine.