Upozoravaju se građani na oprez prilikom spaljivanja korova


Ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Budući da je počela sezona uređivanja okućnica, obrezivanja voćnjaka i vinograda, upozoravamo građane na poštivanje propisanih mjera zaštite od požara prilikom spaljivanja biljnih otpadaka na poljoprivrednom, zapuštenom i šumskom zemljištu, u blizini građevinskih objekata, te na javnim površinama uz željezničke i cestovne prometnice.

Prema Odluci o komunalnom redu na području Grada Đurđevca zabranjeno je spaljivanje komunalnog otpada, a prikupljeni komunalni otpad potrebno je zbrinuti odvozom na odlagalište otpada. Vatra se može ložiti samo u svrhu spaljivanja i loženja: korova i suhe trave, poljoprivrednih ostataka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, ostataka bilja nakon žetve i berbe, granja i ostataka drva kod čišćenja šuma.

Detaljno upozorenje JVP Đurđevac pročitajte u linku u nastavku:

 http://www.jvp-djurdjevac.hr/