Uređena nova Trim staza u park šumi Borik


Petak, 9. travnja 2021.

Nakon što je prethodno očišćena i proširena cijela trasa staze u park šumi Borik, u sklopu projekta Uspostave i uređenja poučne staze u Park šumi Borik i uređenja Trim-staze prijavljenog na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi postavljeno je 20 novih sprava za vježbanje uz  koje su postavljeni i novi smjerokazi s ekološkim porukama.

Na novoj poučnoj stazi, postavljeno je i 18 informativno – edukacijskih klupa koje će prenositi poruku o nastanku i vrijednosti Đurđevačkih pijesaka, bogatstvu flore i faune koja obitava u tom geografsko-botaničkom rezervatu kao i o suživotu čovjeka s pijeskom.

Uz već izgrađen amfiteatar pokraj novog Hostela u park šumi Borik ovo je samo još jedan segment koji će oplemeniti postojeću turističku ponudu Grada Đurđevca, ali i omogućiti brojnim individualcima i sportašima rekreaciju na otvorenom.

Kretanje kroz šumu i sam početak Trim staze bit će pomaknut od sadašnjeg ulaza (pokraj salona namještaja) te će se ulaz povezati s drvenom šetnicom koja povezuje utvrdu Stari grad, Hrvatsku Saharu te Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci.