Uređuje se i čisti kanal u Starogradskoj ulici u Đurđevcu


Nedjelja, 10. studenoga 2019.

Grad Đurđevac je u suradnji s Hrvatskim vodama i ove godine radio na uređenjem kanala i okoliša oko kanala na području grada i prigradskih naselja.

Kanal u Starogradskoj ulici je još prošle godine produbljen te je donji dio kanala obložen betonom, dok su na bočnim stranama kanala postavljene kamene obloge. Ovih dana djelatnici Komunalnih usluga i javnih radova očistili su dno kanala od nakupljenih biljaka i otpada te su uredili okoliš oko kanala.

Svaki lijep dan koristi se za nastavak uređenja i ostalih kanala za oborinsku odvodnju. Tako je ovih dana završeno i uređenje i čišćenje kanala Čivićevac kod ŠRC-a.

Nastavlja se sa opsežnijim uređivanjem odvodnih kanala kako bi se smanjili problemi s oborinskim vodama i kako bi prilikom većih kiša svi ti odvodni kanali mogli primiti veliku količinu vode, te bi se tako spriječile poplave u nekim dijelovima grada i prigradskih naselja.