Uređuje se krovište na Crkvi sv. Jurja


Utorak, 14. lipnja 2016.

Započeli su radovi na sanaciji krovišta na Crkvi sv. Jurja u Đurđevcu. Grad Đurđevac osigurava zamjenu dotrajalog i oštećenog bakrenog lima iznad sakristije crkve, a limarske radove obavlja Lovrak j.d.o.o.

Radovi na zamjeni lima su u cijelosti  financirani od strane Grada, a završetak radova predviđen je za tjedan dana.