Uređuju se bankine uz cestu od Crnog Jezuša do magistrale


Četvrtak, 9. ožujka 2017.

Počeli su radovi na uređenju bankina uz nedavno asfaltirani gorički put od Crnog Jezuša do ceste D43.

Uređenjem bankina riješit će se problem oštećenja na rubovima asfalta koja nastaju prilikom mimoilaženja vozila na putu.

Nakon završetka radova na toj dionici planira se i uređenje bankina uz cestu u Ulici Ferde Rusana u Đurđevcu.