Uređuju se kanali na području grada Đurđevca


Četvrtak, 5. rujna 2019.

Grad Đurđevac u suradnji s Hrvatskim vodama krenuo je u uređenje svih kanala i područja oko kanala u samome centru grada.

Trenutno traju radovi na uređenju i čišćenju kanala Čivićevac nakon čega se planira košnja i uređenje ostalih kanala I. i II. skupine na području grada.

Svaki lijep dan koristi se za nastavak uređenja i ostalih kanala za oborinsku odvodnju. Tako se u tijeku ovoga mjeseca planira iskop i vraćanje u funkciju kanala na Ledinama između Ciglenske ulice i Državne ceste DC2 kao nastavak gradskog projekta i investicije uređenja odvodnje oborinskih voda na tom području.

U sklopu uređenje kanala Hrvatske vode planiraju urediti i kanal u prigradskom naselju Mičetinac koji se nalazi u blizini škole i crkve.