Uređuju se nerazvrstane ceste na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 23. veljače 2017.

U okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta Grad Đurđevac je počeo sa uređenjem i šodrenjem cesta na svom području prema stupnju korištenja i nastalih oštećenja.

U tijeku je šodrenje i uređenje bivših županijskih, a sada gradskih cesta Severovci-Grkine i Suha Katalena - Kozarevac koje su zbog oborina i čestog korištenja imale brojna oštećenja.

Završetkom uređenja tih cesta nastavit će se na uređenju preostalih nerazvrstanih cesta.