Uspješno osigurana sredstva iz EU fondova za prehranu 225 najpotrebitijih osnovnoškolaca


Srijeda, 13. prosinca 2017.

Grad Đurđevac je i ove godine uspješno prijavio na javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Fond europske pomoći za najpotrebitije te je na taj način osigurao besplatnu prehranu za čak 225 osnovnoškolaca.

Ovim projektom obuhvaćeni su učenici Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac kojima je osigurana besplatna prehrana u razdoblju od 10 mjeseci. Zadana su tri kriterija za odabir učenika a to su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade te učenici koji su udomljeni, jednoroditeljske obitelji ili samohrani roditelji  i učenici koji dolaze iz obitelji koje imaju troje ili više djece, od kojih je najmanje jedno polaznik osnovne škole Grgura Karlovčana, a ostala djeca takvih obitelji su maloljetna.

Odobreni projekt vrijedan je 200.300,00 kuna te je financiran 100% od strane Fonda europske pomoći  za najpotrebitije.