Osigurana sredstva iz EU fondova za prehranu 225 najpotrebitijih osnovnoškolaca: čeka se potpis ugovora


Utorak, 21. studenoga 2017.

Grad Đurđevac je i ove godine uspješno prijavio na javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Fond europske pomoći za najpotrebitije te je na taj način osigurao besplatnu prehranu za čak 225 osnovnoškolaca.

Projekt Besplatne prehrane za najpotrebitije učenike u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac obuhvaća učenika čiji roditelji su primatelji zajamčene minimalne naknade, jednoroditeljske obitelji i obitelji s troje ili više djece od kojih je jedno polaznik Osnovne škole Grgura Karlovčana, a ostala maloljetna.

Prijavljeni projekt vrijedan je 200.300,00 kuna, a odnosi se na razdoblje od 10 mjeseci.