Uspješno osigurana sredstva iz EU fondova za prehranu 290 najpotrebitijih osnovnoškolaca


Petak, 20. kolovoza 2021.

Grad Đurđevac je i ove godine uspješno osigurao sredstva za besplatnu prehranu za čak 290 osnovnoškolaca putem projekta Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji je raspisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Fond europske pomoći za najpotrebitije.

Odlukom o financiranju koja se stigla ovog tjedna, za najpotrebitije osnovnoškolce dodijelit će se sredstva u iznosu od 291.482,63 kune koje će Fond europske pomoći za najpotrebitije u potpunosti sufinancirati.

Podsjećamo da projekt obuhvaća djecu koja dolaze iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu, djecu iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece), djecu iz jednoroditeljskih obitelji te djecu iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji.